. Mesleki tecrübe ve bilgi paylaşım ağında bulunmak ve katkıda bulunmak istiyorsan,

. Tecrübeli ve başarılı mühendis ve mimarların bilgilerinden yararlanmak istiyorsan,

. Mesleki gelişmelerden güncel olarak haberdar olmak istiyorsan,

. Mesleğinde iş ağını genişletmek istiyorsan,

. Mesleki ve sosyal alanda bende değer yaratmak istiyorum! diyorsan; HAREKETE GEÇ!

Üye Olma Hakkı ve Üyelik İşlemleri 

  Madde 3- Fiil ehliyetine sahip bulunan ve derneğin amaç ve ilkelerini benimseyerek bu doğrultuda çalışmayı kabul eden, yönetim kurulunun yazılı olumlu görüşünü alan ve Mevzuatın öngördüğü koşulları taşıyan her gerçek ve tüzel kişi bu derneğe üye olma hakkına sahiptir.  Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.

HAREKETE GEÇ! (Üyelik Başvuru Formu)

Üyelik Aidatı: 30 TL/Ay dır.